Legal inventory


Impressum


Company name: Orbico Beauty s.r.o., organizačná zložka // Registered seat (organizational unit): Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, Slovakia //

Court of registration: Okresný súd Bratislava I // Registration no.: 318 122 10 // Management Board: Radim Kratochvíl, Dušan Horvát//

Bank: Slovenská sporiteľňa a.s., 832 37 Bratislava // Account no.: SK8709000000000630118003