O nás


Naša vízia, poslanie, hodnoty a zásady

Orbico


Orbico je vedúcim distribútorom veľkého počtu celosvetovo známych značiek – od kozmetických výrobkov cez potraviny a nepotravinové výrobky, technické a elektrické prístroje pre farmáciu, hračky, textil, cigarety a tiež výrobky, ako sú motorové oleje. Tak široký a rozličný rozsah značiek a portfólia výrobkov si vyžaduje vysokú flexibilitu, otvorenosť neustálym zmenám, pružnú organizáciu práce a investície do rozvoja ľudí a značiek. 

Naším cieľom je dosahovať trvalý obchodný rozvoj a vytvárať pridanú hodnotu pre našich obchodných partnerov a značky v našom portfóliu. Všetci naši zákazníci majú značný a uznávaný podiel na trhu začínajúc veľkými nadnárodnými reťazcami, miestnymi maloobchodnými reťazcami po veľkoobchody, lekárne, nezávislých miestnych obchodníkov, B2B podnikateľov a špecializované predajné reťazce. Preto je Orbico partnerom voľby, ako najlepšie vyhovieť potrebám našich obchodných partnerov s optimálnou zmesou ponuky výrobkov, služieb, pružnosti a znalosti miestnej situácie.

S tímom nadšených odborníkov ponúkame kompletné a úplné obchodné riešenia pre predaj, logistické služby, marketing a riadenie značiek pre značky v našom portfóliu. V našom obchodovaní a činnosti sa riadime našimi Víziami, Poslaním, Hodnotami a Zásadami. 

  • POSKYTOVATEĽ RIEŠENIA pre vybrané kategórie pre našich partnerov

  • Partnerstvo s našimi dodávateľmi a zákazníkmi, aby sme ZÍSKALI SPOTREBITEĽA

VIDEO

  • Našou najcennejšou hodnotou sú ľudia
  • Sme zameraní na spokojnosť zákazníka
  • Fungujeme v jednoduchej pružnej organizácii prispôsobivej zmenám
  • Sme orientovaní na efektivitu nákladov a obchodné výsledky
  • Pre náš úspech je zásadný trvalý zisk a rozvoj
  • Sme sociálne zodpovednou spoločnosťou

Naše služby


Orbico ponúka kompletné a úplné obchodné riešenia na predaj a distribúciu, logistické služby, marketing a riadenie značiek pre veľký počet rôznych priemyselných odvetví a oblastí, ako sú FMCG, kozmetické výrobky, farmácia, hračky a textilné výrobky, elektrické zariadenia, cigarety, motorové oleje a mnoho ďalších.

Poskytujeme služby vynikajúcej kvality našim hlavným odberateľom a zákazníkom tým, že im prinášame obchodnú hodnotu, rast a rozvoj. Dnes sa obchodné aktivity Orbico rozpínajú od Baltického po Čierne more cez 19 krajín a využívajú súčinnosť podporných funkcií a skúseností z riadenia spolu s veľkým sústredením a hlbokou prítomnosťou na miestnom trhu, so znalosťami a profesionálnou odbornosťou.  

Všetci naši zákazníci majú značný a uznávaný podiel na trhu začínajúc veľkými nadnárodnými reťazcami, miestnymi maloobchodnými reťazcami po veľkoobchody, lekárne, nezávislých miestnych obchodníkov, B2B podnikateľov a špecializované predajné reťazce.

Orbico dnes spolupracuje s viac ako 70 dodávateľmi, riadi viac ako 500 celosvetových a miestnych značiek a zásobuje viac ako 80 000 zákazníkov.

Chcete byť súčasťou našej skupiny Orbico?


Zistite viac o aktuálne voľných pracovných miestach a kontaktujte nás teraz, aby sme zistili, ako dobre sa k sebe hodíme.

Viac informácií