Ľudské zdroje


Ľudia sú našou najcennejšou hodnotou

Ľudské zdroje


Odhodlanie a kompetentní zamestnanci sú klúčovou magickou zložkou v každej veľkej spoločnosti. Zamestnanci s vysokou úrovňou energie, ktorí sú aktívni a sústredení, ktorí sú zodpovední a propagujú zmeny s cieľom lepšie prispieť k rozvoju spoločnosti a posunúť sa vpred. To je dôvod, prečo my v Orbico venujeme špeciálnu pozornosť profesionálnemu výberu nových a vzdelávaniu a rozvoju súčasných zamestnancov.

Pre nás je dôležité, aby naši zamestnanci pracovali s nadšením, iniciatívou a boli aktívni, aby boli zodpovední a zvedaví a aby mali vlastnú integritu a osobnú poctivosť. Pri hľadaní nových, zlepšených a inovatívnych obchodných riešeniach propagujeme otvorenú komunikáciu. Dobré myšlienky s obchodnou hodnotou sú ocenené a zamestnanci s dobrými výsledkami majú možnosť presadiť sa a profesionálne a osobnostne sa rozvíjať. Všade, kde je to možné, platíme za výkon, takže zamestnanci s lepšími výsledkami majú možnosť zarobiť si oveľa viac. Týmová práca a silná podpora ľudských vzťahov patrí medzi sily a výhody spoločnosti Orbico.

Dnešné obchodné aktivity Orbico sa rozpínajú od Baltického po Čierne more, a tak ponúkajú obsiahle možnosti kariérneho rozvoja pre vzdelaných profesionálov s vynikajúcimi obchodnými výsledkami. Pre nás je dôležité, aby naši zamestnanci venovali svoje schopnosti a energiu obchodným cieľom a stratégii, aby sa starali o prácu, ktorú robia a aby cítili jej účel a zmysel.

Kariéra


Je maximálne dôležité, aby boli vaše ciele v súlade s cieľmi spoločnosti. Naším spoločným záujmom je lepšie sa vzájomne poznať. S touto myšlienkou sme vypracovali dotazník, ktorý je základom pre náš osobný pohovor s vami. Oceníme vaše osobné referencie a zaručujeme dôvernosť uvedených údajov.

V Orbico je tiež možnosť získať študentskú prax po pohovore s kandidátmi, ktorí majú záujem, a po vyhodnotení ich schopností a ambícií.