PRÁVNY INVENTOR


Impressum


Obchodné meno: ORBICO s.r.o. // Sídlo: Kutlíkova 17, Bratislava 5-851 02, Slovensko //

Registračný súd: Okresný súd Bratislava I // IČO.: 50799592 // Štatutárny orgán: Dušan Horvát, Branko Jović //

Banka: Michle organizačná složka Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 813 33 Bratislava // Číslo účtu.: SK3311110000001424936018 // Základné imanie (plne splateno): EUR 50,000.00